Nordtank

Prosiect ddiweddaraf BDCR oedd gosod tyrbin newydd yn lle un oedd ddim yn gweithio (MS4) ar Fynydd Glandulas, y bryn uwchlaw Canolfan y Dechnoleg Amgen, canolbarth Cymru, yn defnyddio arian o godwyd trwy gyfranddaliadau.

Rhoddwyd gwerth £175,500 o gyfranddaliadau ar gael i unigolion. Wrth reswm, cafwyd llu o geisiadau, a rhaid oedd rhoi cap ar faint allai unrhyw unigolyn eu cael er mwyn i gymaint o bobl ag oedd yn bosibl i fod yn rhan o’r prosiect.

Gan ddefnyddio arian Ewropeaidd a gafwyd trwy Asiantaeth Ynni Canolbarth Cymru ac ecodyfi, a buddsoddiad cyfranddalwyr, prynwyd tyrbin gwynt Nordtank NTK500/37 (500kW) ail law. Cafodd ei osod, fel y gwelir yn y lluniau, ar Fynydd Glandulas yn 2008.

Ar ôl mwy o oedi nag oeddem yn meddwl oedd yn bosibl (ar y cyfan yn sgil anawsterau yn cysylltu â’r grid), ac mae ambell hanesyn fyddai’n gwneud stori alegorïaidd wych, roedd Nora ar waith yn 2010, ac mae hi wedi gweithio’n dda hyd yma.